Värmepumpar – sänk kostnaderna för hus & hem

Att driftkostnaden i våra hem till stor del består utav uppvärmning är knappast någon nyhet. Såväl varmvatten som värme för komfort skall värmas upp för att lokalen eller byggnaden ska bli bekväm. Så när man vill spara pengar eller göra en investering för framtiden, vilken värmekälla ska man snegla efter? Det har visat sig inte alltid vara så enkelt.

Så värmer vi våra bostäder

Byggnadsuppvärmning har länge varit ett ständigt aktuellt ämne särskilt i det kalla landet Sverige. Att värme är viktigt behöver knappast påpekas men under senaste 30-40 åren handlar det inte bara om energi utan också miljö. På marknaden finns det flertalet olika lösningar för att värma upp hemmet. Olja, pellets, el, fjärrvärme och värmepumpar är de vanligaste alternativen idag. Olja och direktel har minskat i sin användning till följd av högre beskattning och priser men används fortfarande på sin hålla.
Oftast är det emellertid en fråga mellan värmepumpar som ställs mot väggen tillsammans med fjärrvärme. Hus- och villaägare över hela Sverige frågar sig ofta vilken som är den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Detta har visat sig vara svårt att svara på och i ärlighetens namn finns det inget universellt svar. Det finns många faktorer och parametrar som spelar in i slutpriset som varierar inom allt från elnätstaxor till installationsavgifter.

Bergvärmepump kan sänka kostnaderna

För att sänka kostnaderna för sitt hem gäller det att tänka långsiktigt – se tips här. Det handlar om att se hur länge man planerar att bo i hemmet samt vilken typ av bostad det är som ska värmas upp. Till exempel är ett flerfamiljshus ofta bättre anpassat för pumpar än fjärrvärme. Så en bergvärmepump kan sänka kostnaderna medan i småhus brukar många föredra fjärrvärme. Ett smart tips kan vara att prata med grannar eller andra i kvarteret som har bytt till värmesystem för att höra deras åsikter.
Det är viktigt att komma ihåg en värmepump ofta är en långsiktig investering i hemmets värde och komfort. Livslängden är generellt på minimum 20 år och är någonting som generellt kommer med en lite högre investeringskostnad än andra energimedel. Det är dock värt att notera det faktum att den totala kostnaden varje månad är ofta där man sparar in pengarna.

Värmepumpar ingenting nytt

Varmepumpar minskar kostnaderFaktum är att värmepumpens koncept absolut inte är någonting nytt och modernt. Snarare tvärtom. Grundprincipen har funnits sedan 1852 och tekniken tillgänglig sedan slutet av 1800-talet. Runt om i Europa så slog dock inte värmepumpen riktigt igenom förrän mitten på 1950-talet och i Sverige uner 70-talet. Under årens gång har marknaden utvecklats och man hittar allt från små frånluftsvärmepumpar som har en effekt på någon enstaka kilowatt till enorma fjärrvärmepumpar med effekter uppåt 50 MW.
Nu år 2016 så finns det generellt fyra stycken sorters olika värmepumpar som alla har sina unika egenskaper och krav på installation. Gemensamt med alla fyra sorter är dock att driftkostnaderna är låg och driftsäkerheten hög. En värmepump går sällan sönder eller kräver mycket underhåll vilket är till stor fördel eftersom de är tekniskt komplicerade och kräver experthjälp. Som en sista bonus så kan man dessutom nyttja värmepumpar för kyla under heta sommarmånader.
Beroende på vart i landet man bor och hur ens bostad ser ut så kan det löna sig att skaffa värmepump. Så för dig som länge funderat på andra energialternativ eller kanske vill komplettera fjärrvärme förkasta inte konceptet kring värmepumpar. Att läsa på om de olika typerna som finns samt jämföra med andra energikällor och budgetera lönar sig ofta. Värmepumpar blir mer och mer moderna och enorma framsteg görs varje år på marknaden. Vem vet – kanske du har en bostad där en investering lönar sig?

Läs mer

dranering

Vad innebär dränering?

Vad innebär dränering?

Dränering innebär att man med olika metoder leder om oönskat grund eller ytvatten från till exempel en viss tomt, gata, eller vägbygge. Själva förfarandet går till genom att man på strategiska ställen gräver ner så kallade dräneringsrör vars uppgift är att ändra vattnets naturliga flödesriktning till ett mer önskvärt ställe. Skillnaden mellan dräneringsrör och vanliga avloppsrör är att dräneringsrören inte är täta utan innehåller mängder med små hål och är således inte täta. Dräneringsbehovet har funnits sedan urminnes tider och förr användes tegelrör alternativt betongrör med öppna skarvar till ändamålet. Numera använder man sig istället av plaströr eller slangar med dimension mellan 50 och 150 millimeter. För att motverka att rören täpps igen av jord och annat material använder man sig av kokosväv alternativt att man fyller upp ett lager med grovt sågspån närmast röret eller slangen. Ett annat alternativ är att omsluta rören och kringliggande makadam med fiberduk för att på så sätt uppnå filtrering.

Vid dräneringsarbete i anslutning till hus är det källarväggen som är utgångspunkten. Väggen dräneras genom att man gräver ett dike intill källarväggen som vanligtvis är en meter brett och ett djup på en halvmeter under husets grund. Det är inte alltid optimalt att frilägga hela husets grund på samma gång av geometriska skäl, varför det är rekommenderat att utföra dräneringsarbetet på en vägg i taget, trots att det innebär mer arbete och mindre effektivitet. Dräneringsröret monteras längst ner i diket med lutning på ett par grader för att vattnet ska ledas i önskvärd riktning. Genom detta förfarande leder man bort både grundvatten och regnvatten. Oftast leds vattnet till avloppssystem alternativt dagvattensystem. I fritidshus är det vanligt att man installerar en dräneringsbrunn på tomten dit vattnet flödar. Dräneringsrör i anslutning till husgrunden omsluts av fiberduk och makadam eller annat lämpligt filtreringsmaterial för att förebygga risken för stoppning. Vanligt är att man passar på att förstärka källarväggens fuktskydd i samband med att man gräver dränering. Detta kan utgöras av installation av platonmatta eller plastmatta i kombination med cellplast. Ett alternativt förfarande är att omgärda väggen med dränerade cellplastskivor.

Vad du som kund måste känna till och tänka på

Dräneringsarbete skiljer väldigt mycket från fall till fall. Det är därför viktigt att man som privatperson genomför en gedigen förundersökning om vad som behöver göras innan man bestämmer sig för vilken firma man ska anlita. Då materialet och komponenter som krävs för att dräneringen ska fungera går att köpa separat för allmänheten innebär det att man efter lite arbete och engagemang kan få en tydlig bild av materialkostnaden. Efter detta inledande företag kan man påbörja processen att välja vilket företag som ska stå för arbetsinsatsen. Som med mycket annat entreprenadarbete finns goda möjligheter att hämta omdömen och rekommendationer om olika aktörer från internet och i folkmun. Utöver detta bör man ta kontakt med flertalet olika firmor som sysslar med dränering och då definiera vad som ska göras och vilket material som behövs. På grund av att företagen har dränering som en del i sin verksamhet är det troligt att de har lägre materialkostnader än privatpersoner, varför det som kund är en god idé att försöka utnyttja detta till sin fördel. På grund av att man har en god uppfattning om materialkostnaden är det lätt att se om aktörer sticker ut med höga prisanspråk och motsatsen. Avvikelser åt respektive håll kan ha en naturlig förklaring och det är därför bra att inleda en konversation med företaget om varför. Det viktigaste är dock att anlita ett företag som gör ett gediget och kvalitetssäkert arbete, då det säkerställer att man undviker framtida problem. Som med så mycket annat är det bättre att göra det ordentligt från början.

Läs mer