dranering

Vad innebär dränering?

Vad innebär dränering?

Dränering innebär att man med olika metoder leder om oönskat grund eller ytvatten från till exempel en viss tomt, gata, eller vägbygge. Själva förfarandet går till genom att man på strategiska ställen gräver ner så kallade dräneringsrör vars uppgift är att ändra vattnets naturliga flödesriktning till ett mer önskvärt ställe. Skillnaden mellan dräneringsrör och vanliga avloppsrör är att dräneringsrören inte är täta utan innehåller mängder med små hål och är således inte täta. Dräneringsbehovet har funnits sedan urminnes tider och förr användes tegelrör alternativt betongrör med öppna skarvar till ändamålet. Numera använder man sig istället av plaströr eller slangar med dimension mellan 50 och 150 millimeter. För att motverka att rören täpps igen av jord och annat material använder man sig av kokosväv alternativt att man fyller upp ett lager med grovt sågspån närmast röret eller slangen. Ett annat alternativ är att omsluta rören och kringliggande makadam med fiberduk för att på så sätt uppnå filtrering.

Vid dräneringsarbete i anslutning till hus är det källarväggen som är utgångspunkten. Väggen dräneras genom att man gräver ett dike intill källarväggen som vanligtvis är en meter brett och ett djup på en halvmeter under husets grund. Det är inte alltid optimalt att frilägga hela husets grund på samma gång av geometriska skäl, varför det är rekommenderat att utföra dräneringsarbetet på en vägg i taget, trots att det innebär mer arbete och mindre effektivitet. Dräneringsröret monteras längst ner i diket med lutning på ett par grader för att vattnet ska ledas i önskvärd riktning. Genom detta förfarande leder man bort både grundvatten och regnvatten. Oftast leds vattnet till avloppssystem alternativt dagvattensystem. I fritidshus är det vanligt att man installerar en dräneringsbrunn på tomten dit vattnet flödar. Dräneringsrör i anslutning till husgrunden omsluts av fiberduk och makadam eller annat lämpligt filtreringsmaterial för att förebygga risken för stoppning. Vanligt är att man passar på att förstärka källarväggens fuktskydd i samband med att man gräver dränering. Detta kan utgöras av installation av platonmatta eller plastmatta i kombination med cellplast. Ett alternativt förfarande är att omgärda väggen med dränerade cellplastskivor.

Vad du som kund måste känna till och tänka på

Dräneringsarbete skiljer väldigt mycket från fall till fall. Det är därför viktigt att man som privatperson genomför en gedigen förundersökning om vad som behöver göras innan man bestämmer sig för vilken firma man ska anlita. Då materialet och komponenter som krävs för att dräneringen ska fungera går att köpa separat för allmänheten innebär det att man efter lite arbete och engagemang kan få en tydlig bild av materialkostnaden. Efter detta inledande företag kan man påbörja processen att välja vilket företag som ska stå för arbetsinsatsen. Som med mycket annat entreprenadarbete finns goda möjligheter att hämta omdömen och rekommendationer om olika aktörer från internet och i folkmun. Utöver detta bör man ta kontakt med flertalet olika firmor som sysslar med dränering och då definiera vad som ska göras och vilket material som behövs. På grund av att företagen har dränering som en del i sin verksamhet är det troligt att de har lägre materialkostnader än privatpersoner, varför det som kund är en god idé att försöka utnyttja detta till sin fördel. På grund av att man har en god uppfattning om materialkostnaden är det lätt att se om aktörer sticker ut med höga prisanspråk och motsatsen. Avvikelser åt respektive håll kan ha en naturlig förklaring och det är därför bra att inleda en konversation med företaget om varför. Det viktigaste är dock att anlita ett företag som gör ett gediget och kvalitetssäkert arbete, då det säkerställer att man undviker framtida problem. Som med så mycket annat är det bättre att göra det ordentligt från början.

Läs mer