Mäklare

Mäklarens historia

En mäklare kan förklaras som en mellanhand för att göra olika slags transaktioner mer smidiga och fördelaktiga för samtliga involverade parter. Ursprunget av samtliga typer av mäklare kan spåras långt bak i tiden. Första officiella formen av mäklare var troligtvis de auktionshus som uppkom på 1600-talet för att underlätta den snabbt framväxande globala handeln med varor och kompanier som sysslade med handel över de större haven. Istället för att handelsskeppens ägare på egen hand tvingades uppsöka potentiella köpare för samtliga varor, som ofta i stor omfattning kunde variera i karaktär på grund av att man lade hamn på många handelsplatser under handelsresorna, växte auktionshus fram. Affärsidén hos dessa auktionshus, som ofta i princip utgjorde stora handelstorg, var att samla så många köpmäns varor som möjligt på ett och samma ställe, för att göra det lättare för potentiella kunder i form av köpare och säljare att snabbare och enklare göra affärer. Auktionshusen å sin sida tjänade pengar genom att man tog ut en andel av försäljningspriset när affärerna väl genomfördes, ett förfarande som i mångt och mycket kan liknas vid dagens användning av provision vid affärsmässiga transaktioner.

Under årens lopp har mäklarens karaktär förändrats en hel del. I vid mening faller alla slags säljare under den teoretiska innebörden av mäklare. Allt från anställda i matbutiker till investmentbanker och finansiella institut som förvaltar våra pensioner. I vardagligt tal brukar man däremot begränsa användningen av mäklare till försäljare som till största del arbetar mot provision. Därav faller merparten av alla som är involverade i försäljning bort då majoriteten av anställda i butiker nästan uteslutande arbetar mot fast lön, även om det ibland kan förekomma inslag av provision.

Mäklares personliga karaktär och vanliga produktområden

Mäklare som uteslutande arbetar mot provision karaktäriseras som mycket erfarna och kompetenta försäljare med en hel del erfarenhet i bagaget. På grund av det stora inslaget av provision, som oftast innebär en procentandel av priset, tjänar de mest kompetenta och erfarna mäklarna en bra bit mer än medelsvensson. Ett vanligt kännetecken för en kompetent mäklare är antalet år denne arbetat i sin bransch. För att vara en bra branschmäklare krävs dels att man har god kännedom om branschen men även att man är en viss typ av person. I de flesta branscher är den garanterade inkomsten låg i jämförelse med medelinkomsten i Sverige, vilket innebär att mäklare som inte är framgångsrika ofta byter bransch efter inte alltför många år. En mäklare som arbetat runt 20 år i samma bransch kan därför med relativt stor säkerhet sägas vara framgångsrik.

Mäklaryrket förknippas i vardagligt tal framförallt med bostadsmarknaden, vilket är föga förvånande då i stort sett alla människor i samhället förr eller senare kommer i kontakt med denna marknad. Mäklarens uppgift i denna bransch är att koppla ihop fastighetssäljare med potentiella köpare. De vardagliga arbetsuppgifterna utgörs bland annat av att anordna visningar av försäljningsobjekt, ta kontakt med köpare och att ansvara för budgivningen på försäljningsobjekt. Många fastighetsmäklare är anslutna till landets stora mäklarfirmor, som har merparten av sin verksamhet i storstäder som Malmö men även ofta lokala kontor på mindre orter. Den näst vanligaste typen av mäklare utgörs av de finansiella mäklarna. Dessa sysslar med att förmedla olika typer av värdepapper. Exempelvis köper och säljer de aktier, fonder och olika slags obligationer både i egen regi och för kunders räkning. När du som privatperson köper eller säljer aktier skickar du i själva verket en köp- eller säljorder till en mäklare på din bank som utför själva transaktionen. På senare tid har datorer tagit över de mest basala mäklaruppgifterna, medan de tidigare värdepappersmäklarna ofta gått vidare till att bli fondförvaltare. Då fonder utgörs av en portfölj aktier behöver de balanseras och korrigeras manuellt beroende på kapitalets in- och utflöde ur aktuell fond.

Mäklare Malmö