När ska jag byta ventilation

I våra moderna byggnader är det ofta så att vi har bra luft med mycket syre, även om vi är många personer i rummet som konkurrerar om detta syre. Så har det dock inte alltid varit, förr i tiden kunde det till och med förekomma syrebrist och man fick helt enkelt gå ut för att kunna andas ordentligt. Begreppet ”ut och ta lite frisk luft” härstammar från tiden då inomhusklimatet inte alltid var perfekt, om det ens kunde vara det. I moderna och stora lokaler är detta däremot inget problem då dagens byggnader utrustas med ventilation av högsta rang. Har du någon gång tittat upp i taket på en stor byggnad har du inte kunnat undgå de stora rören med olika typer av öppningar och hål. Dessa kallas Ventilationstrummor och syftar till att antingen leda ut gammal och dålig luft eller att leda in ny och frisk luft med hög syrehalt. Lufttrummorna syftar till att skapa cirkulation i byggnaden så att den hela tiden har tillgång till fräsch luft, något som är helt essentiellt i stora byggnader där många människor vistas samtidigt. Ju större byggnaden är desto omfattande måste ventilationen vara. De största systemen för ventilation finns i byggnader som används som arbetsplats eller skola, helt enkelt byggnader där många ska befinna sig samtidigt. På grund av storleken i dessa byggnader gör det inget att lufttrummorna ser stora och otympliga ut då det oftast är mycket högt i tak och få anledningar för folk att titta upp i taket. Lufttrummorna är i slutändan kopplade till fläktsystem uppe på byggnadens tak och dess roll är att antingen blåsa in frisk luft i systemet eller att suga ut dålig luft.


Ventilation Jönköping

Ventilation behövs dock även i mindre lokaler, exempelvis privatbostäder. Då de är små till storleken och relativt lågt i tak krävs det dock att ventilationen kan göras mindre iögonfallande. Sin bostad vill man givetvis ska se trevlig ut och stora lufttrummor hängandes i taket är därför inget gångbart alternativ. Av denna anledning görs ventilationssystemen som avses installeras i bostäder mycket mer diskreta än annars. En fördel i sammanhanget är att de inte behöver vara särskilt omfattande då det förväntade antalet personer som ska befinna sig samtidigt i bostaden är relativt få. Det är vanligt att man bygger in ventilationen i elementsystemen för att det inte ska synas. Alternativt installerar man mindre ventiler i taket som målas i samma färg som taket för att de inte ska synas. Vill man som privatperson installera ett ventilationssystem bör man ha ett par saker i åtanke. Alternativen är många varför det finns en del saker man behöver ha i åtanke. Man måste anpassa ventilationen efter den innemiljö man vill åstadkomma. Dessutom bör man skaffa en energieffektiv lösning för att hålla nere energikostnaderna och bespara miljön. Viktigast ur denna aspekt är att systemet är värmeåtervinnande. Ett system som släpper ut mycket värme är givetvis katastrofalt då energin som krävs för att hålla bostaden varm skjuter i höjden. Sverige är ett kyligt land och på grund av detta är värmeåtervinning en mycket viktig detalj i ventilationssystemet. Det vanligaste ventilationssystemet går under benämningen från- och tilluftssystem. Här har fläktar har kontroll över både till- och frånluften och styr därför mängden frisk luft i bostaden. Systemet är effektivt och forskningen visar tydligt på att detta system är mycket energieffektivt i kombination med optimerat inneklimat. Dessutom är systemet mycket tyst vilket innebär att det inte förekommer några störningar. Om man dessutom installerar ett värmeåtervinningsaggregat ökar man husets energieffektiviteten ytterligare. Exakt vilket system som passar bäst är dock svårt att veta på egen hand. Av denna anledning gör man bäst i att konsultera en leverantör i Jönköping.


Ventilation Malmö

Läs mer