bud

Vad är ett bud?

Vad är ett bud?

Ett bud är en yrkesman som har till uppgift att leverera paket och produkter till olika destinationer. Oftast handlar det om paket man beställer på internet och önskar få levererat hem till dörren men det kan också röra sig om en uppsjö andra saker man behöver få levererat. Butiker använder sig vanligtvis av bud för att få leveranser av de produkter man säljer till sina kunder. Vanligtvis är det inte butikerna själva som anlitar buden utan detta görs av deras leverantörer. Budet fungerar då som en mellanhand som enbart ansvarar för transporten mellan leverantören och den aktuella butiken. Ett annat område som bud vanligtvis jobbar med är att leverera mat åt hemtjänsten. De hämtar i detta fall upp maten där den förbereds och kör ut den till kunderna.

Olika sorter bud

Budfirmor finns i både stor och liten omfattning, där de små har ett mer regionalt verksamhetsområde. Mindre budfirmor brukar finnas på små orter och riktar in sig på transporter av kortare karaktär. Större budfirmor utgörs oftast av stora företag som har verksamhet över hela landet. Till skillnad från mindre budfirmor har dessa oftast mycket mer varierande kapacitet på grund av att man har en mycket större park av budbilar. Små företag som har bud som sin verksamhet är ofta begränsade på grund av att man endast har tillgång till en eller två bilar. De stora budfirmorna har däremot bilar i alla storlekar, vilket gör att de kan acceptera mer jobb med kort varsel. En fördel för de stora företagen är också att man har mer resurser till logistisk planering än vad de små företagen har. Detta innebär att man har större flödeskontroll och kan acceptera flertalet uppdrag med samma bil. På detta sätt uppnår man stordriftsfördelar som små budfirmor inte kan konkurrera med. I större städer är det också vanligt med cykelbud. Dessa arbetar med att leverera mindre paket mellan företag. Paketen kan utgöra kontrakt och andra viktiga dokument. Alla slags bud finns i stort sett alla svenska städer, större budfirmor har dock sin verksamhet i större utsträckning i stora städer som Göteborg.

Viktigt att tänka på när man anlitar budfirmor

Vad man behöver tänka på när man anlitar ett bud beror helt på i vilka egenskap man är i som beställare. Sitter man som logistiker på ett företag som levererar varor till dagligvaruhandeln är det viktigt att anlita bud som man vet är pålitliga i sin leverans då det kan skada kundrelationen om det blir problem med leveranserna i form av att de blir försenade och liknande. Dagligvaruhandeln är ofta optimerad i sin logistik vilket innebär att en missad leverans får stora och ofta direkta konsekvenser i form av brist på varor. När kunderna i dagligvaruhandel inte får tag på varorna de vill ha finns risken att det skadar butikens anseende, särskilt i dagens samhälle där alla är stressade. Utöver att hitta pålitliga leverantörer är det också viktigt att hålla ner kostnaderna för logistiken. Ett bra sätt är att göra upphandlingar med flertalet budfirmor för att på så sätt pressa priserna så långt det går. När det gäller anlitande av budfirmor i kommunal regi, det vill säga transporter som ska göra mellan kommunen och allmänheten är man tvungen att göra en offentlig upphandling. Detta innebär att intresserade budfirmor får lämna ett erbjudande för hur mycket de vill ha för att utföra uppdraget. Ofta har kommunen en kravlista innehållande kritiska punkter som måste upfyllas. Utöver givet att kriterierna uppfylls accepteras det erbjudande som innebär lägst kostnader för kommunen. Som privatperson är det viktigt att veta vilka försäkringar företaget som hanterar bud har.

Läs mer