Exklusiva krukor

En kruka är en behållare med flat botten, vanligen cylindrisk, konformig eller bukig. Den kan ha eller sakna så väl lock som handtag. Vanligen handlar det om ett kärl i keramik, men de kan även vara av metall. I första hand brukar det syfta på kärl för livsmedel. Blomkrukor är vanligt förekommande krukor. Man kan till exempel sätta blommor eller andra växter i blomkrukor. Blomkrukor kan vara i olika färger till exempel svart, röd eller blå, och vara i olika storlekar.

BESÖK CADABRA DESIGN

Waldemarsuddekrukan

Waldemarsuddekrukan är en porslinskruka som formgavs av Prins Eugen år 1915. Krukan har kommit att bli ett av Sveriges mest använda konstindustriföremål. Den produceras fortfarande, och kan köpas på Waldemarsudde. Prins Eugen ritade ursprungligen krukan till sitt hem på Waldemarsudde, men den skulle även fungera som gåva till prinsens vänner. År 1915 gestaltade han en åttkantig ytterkruka, med åtta små fotstöd och en reliefdekor bestående av vertikala ribbor och ett horisontellt vågband. En tidstypisk kontrajugendstil kan urskiljas i den åttkantiga strama formen, från en tid då även en nygustaviansk stil var på modet. Waldemarsuddekrukan har än idag en given plats i Slottet: nedanför Zorns porträtt av prinsens mamma, drottning Sophia, står som på Eugens tid alltjämt tolv blomstrande Waldemarsuddekrukor. För allmänheten blev krukan först tillgänglig år 1952 då museet bestämde sig för att producera krukan som en souvenir.

Terrakottakrukan

Det välförtjänta anseende som keramik från Kreta har härrör från en keramikkonst från de centrala delarna av ön inte långt ifrån Knossos, som inte förändrats nämnvärt på nära 4000 år. Kvaliteten anses vara den bästa i världen, t o m bättre än terrakotta från Impruneta, Toscana i Italien som inte sällan innehåller luftbubblor som försämrar hållbarheten. Och om man önskar få med ett unikt och fantastiskt kulturarv så är krukor från Kreta det självklara valet. Den eleganta ljusa sandfärgen som kännetecknar keramik från Kreta är världsunik och kommer av en lokal lera som är synnerligen rik på mineraler, speciellt kalcium, som efter den bränts i över 1000 grader under 14 timmar också ger terrakottakrukorna dess unika struktur, hårdhetsgrad och hållbarhet. Materialet är så tätt och hårt att det uthärdar frost och köldgrader, förhållanden som vanligtvis annars skadar denna typ av porös keramik (terrakotta) från annat ursprung.

Dessa meriterade keramiker på Kreta prospekterar själva efter den bästa leran för kruktillverkning, den kretanska s.k. Pithari-leran, och har utvecklat speciella maskiner för att med unika metoder sedan bearbeta och raffinera leran själva. Det gör att de kan garantera att deras krukor och urnor skapas av lera som är helt ren, ouppblandad och fri från trärester, rötter, stenar och luftbubblor. Detta ger krukorna och urnorna en långt bättre hållbarhet och högre kvalitet än krukor av blandade lertyper som andra märken tillverkas av. Dessutom har många krukmakeri för länge sedan övergått till att bränna krukorna i moderna, miljövänliga gasugnar eftersom de ger högre, exakt och inte minst jämnt fördelad temperatur över hela godset. Det gör att keramikkrukorna når en klass för sig: terrakottan blir starkare, hållbarare och helt fria från mörka brännmärken. Varje kruka och urna har utformats för hand med stor omsorg och precision och bär sina egna personliga karaktärsdrag. De kommer med all säkerhet att skapa ett fantastiskt blickfång ute i trädgården, uterummet, växthuset, foajén eller den plats du föredrar – i flera generationer!

Läs mer